تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ | 11:11 | نویسنده : علیرضا

پروردگارا 

             

داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم

                            

چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.

به وبلاگم خوش آمدید
تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 9:5 | نویسنده : علیرضاتاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:13 | نویسنده : علیرضاتاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 20:37 | نویسنده : علیرضاتاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 8:6 | نویسنده : علیرضا

 تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ | 9:44 | نویسنده : علیرضا

مهتاب ای مونس عاشقان

 

روشنایی اسمان

 

مهتاب ای چراغ اسمان

 

روشنی بخش جهان

 

ای زندگی... 

 

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 17:20 | نویسنده : علیرضاتاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 17:17 | نویسنده : علیرضا

باران که میبارد باید آغوشی باشد ، پنجره ای نیمه باز ، موسیقی و سیگار ، بوی خاک ، سرمای هوا . . .
باران که میبارد باید کسی باشد از جنسِ تو ، زیر یک چتر با قدم های آهسته و دود سیگار ؛ محو یکدیگر !تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 17:16 | نویسنده : علیرضا

پنجره ی باران خورده ات را باز کن
چند سطر پس از باران
چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده
دلم برایت تنگ استتاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 17:14 | نویسنده : علیرضا

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی 
 به که گویم که تو گرمای دستان منی
گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من 
 به که گویم که تو باران زمستان منی